Kalendarium

Datum

December 2011

29 - 30 Juni 201228 - 29 Juni 2013

Händelse

Boken om Mimmi-trollen kommer ut

Över stock och sten
Ett broderiäventyr med Gallerie Frida och Broderiakademin


På spåret
Ett broderiäventyr på temat "Från smalspår till bredband"

mimmi.nu / Kalendarium / sida 7 av 7