marie-louise nilsson
textillärare och textilartist