Produktion

Dörrar

En dörr är ett porträtt av sitt hus, som även bär med sig en del av husets ägare, brukare och konstruktör. Dörren, husets presentation mot världen, ger oss associationer om hur det kan se ut innanför dess tröskel – men, vi vet inte vad som finns där – vi bara tror och anar, till dess vi blir inbjudna. Dörren markerar en gräns: hit men inte längre! Är dörren stängd, öppen eller inbjudande? Dessa dörrar är inga framtidsdörrar, snarare dörrar att väcka minnen till liv med. De är port-rätt av tyg.
Formen visar att det inte är något tvivel om saken, materialet är mera tveksamt. Färgen är tänkt att ge associationer kring brädor behandlade med kalk, (som t.ex. den dragiga gotländska lagord durin), med trätjära eller äggoljetempera. Här finns också brädor av gedigen svartek, flak av ärgad kopparplåt och av oljebränt järn.
mimmi.nu / Produktion / Dörrar