Om mimmi

marie-louise nilsson

Konstnär och hantverkare i Skälmershult. Arbetar mestadels med textila material. Anknyter gärna till historiska skeenden.
Specialitet: textila upptåg.

mimmi.nu / Om mimmi